Dziś koniec roku szkolnego 2017/2018 i tak wyczekiwany przez uczniów początek wakacji. My jednak nie zwalniamy i już od poniedziałku 25 czerwca bieżącego roku ruszamy z projektem "Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej". Projekt realizowany jest w budynku Centrum przez kielecką chorągiew ZHP. Celem projektu jest "podniesienie kompetencji cyfrowych u 4370 osób stanowiących ok. 1,2 % populacji gmin objętych projektem. Projekt zakłada przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych, rekrutację, w tym ocenę umiejętności i identyfikację indywidualnych potrzeb szkoleniowych, realizację szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych, utworzenie 41 PIAP oraz stworzenie ponadregionalnej sieci współpracy 70 Liderów Cyfrowych". Szkolenia są BEZPŁATNE! Więcej informacji znajdziecie pod poniższymi linkami:

O projekcie:

https://latajaca.pl/o-projekcie/

Tematy szkoleń:

https://latajaca.pl/szkolenia/

 

Zapraszamy!

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.