Uwaga!

Zaoczne Studium Policealne ogłasza zapisy na kierunek Opiekun Medyczny!

 

Szczegóły:

kierunek bezpłatny!

- czas nauki: 1 rok (dwa semestry) i kończy się egzaminem zawodowym po zakończeniu II semestru (egzamin jest dobrowolny)

- oferta dla: absolwentów szkół dających wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana!

- zajęcia w systemie zaocznym (piątki od godziny 15 do 20 i soboty od godziny 8 do 16)

- praktyka zawodowa w czasie trwania nauki

kwalifikacje: świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

O zawodzie:

Opiekun medyczny, to dość nowy zawód. Utworzony został w 2007 roku z inicjatywy Ministra Zdrowia. Powstanie tego zawodu zostało wymuszone przez coraz większe starzenie się naszego społeczeństwa oraz zmniejszająca się liczbę pielęgniarek w naszym kraju. Osoby mające uprawnienia do wykonywania w/w zawodu mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko na naszym rynku pracy ale również za granicą. Zadaniem opiekuna medycznego jest zapewnienie kompleksowej opieki osobom chorym i niesamodzielnym w zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb życiowych. Jest to zawód zaufania publicznego. W naszej placówce od roku szkolnego 2018/2019 kształcimy słuchaczy na kierunku opiekun medyczny. Oferujemy profesjonalną kadrę oraz rozbudowujące się ciągle zaplecze wykładowo-ćwiczeniowe.

Więcej informacji w sekretariacie naszej placówki przy ulicy Kanonijskiej 7 lub pod numerem telefonu 041 3520 039.

 

Zapraszamy!

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.