Kilka słów o Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu


"Jesteśmy szkołą przyszłości - wychowujemy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom XXI wieku".

 

 • Działalność szkoły opiera się na harmonijnej współpracy nauczycieli , uczniów i rodziców,
 • jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na czterech podstawowych wartościach: mądrość, wolność, tolerancja i szacunek,
 • umożliwiamy uczniom rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtujemy zasadę fair play szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, oryginalności i kreatywnego myślenia (pod warunkiem poszanowania godności innych ) oraz wyboru dróg życiowych,
 • kształtujemy umiejętność dzielenia się emocjami; uwrażliwiamy na potrzeby innych,
 • pielęgnujemy uczucia patriotyczne i religijne,
 • jesteśmy szkołą nowoczesną, rozwijającą uzdolnienia i wdrażającą uczniów do samodzielności,
 • podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębienie
  i przekazywanie wiedzy,
 • pomagamy wszystkim członkom społeczności szkolnej w rozwijaniu swoich uzdolnień,
 • nasi uczniowie uczestniczą w życiu kulturalnym naszego środowiska
  i realizują ideę małych ojczyzn,
 • u naszych uczniów budzimy szacunek dla przyrody, poczucie współodpowiedzialności za nią oraz kształcimy umiejętności funkcjonowania w swoim środowisku,
 • zapewniamy uczniom możliwości korzystania z technologii informatycznej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i na zajęciach pozalekcyjnych,
 • nasza szkoła opiera się na pięciu mocnych filarach: kształceniu, wychowaniu, opiece, nauczycielu i bazie pomocy dydaktycznych.

 

"Nowoczesna szkoła, rozwijająca uzdolnienia i wdrażająca uczniów do samodzielności". 


Zapraszamy!

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.