Nazwa: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Typ szkoły: szkoła średnia

Uwagi: Aby zostać słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego należy mieć ukończone gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.


Nauka w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym - weekendowo: w piątek (od godziny 15.00) i w sobotę (od godziny 8.00) zgodnie z opracowanym harmonogramem i mają charakter wykładów oraz ćwiczeń. Słuchacze zaliczają poszczególne przedmioty w czasie sesji egzaminacyjnej zgodnie z przyjętym planem nauczania odpowiednim dla liceum. Po ukończeniu nauki słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może przystąpić do egzaminu maturalnego!

Plan nauczania dla Liceum:

 Plan nauczania Liceum

 


Zapraszamy!

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.