Nazwa: Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych

Rodzaj szkoły: szkoła policealna

Uwagi: Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego. Matura nie jest wymagana!


Nauka w szkole policealnej trwa 4 semestry - 2 lata (na kierunku: technik BHP nauka trwa 3 semestry - 1.5 roku). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym - weekendowo: w piątek (od godziny 15.00) i w sobotę (od godziny 8.00) zgodnie z opracowanym harmonogramem i mają charakter wykładów oraz ćwiczeń. Słuchacze zaliczają poszczególne przedmioty w czasie sesji egzaminacyjnej zgodnie z przyjętym planem nauczania odpowiednim dla wybranego kierunku. W czasie nauki w Studium słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w wybranej przez siebie kwalifikacji.


 Kierunki kształcenia realizowane w Szkole:

- technik informatyk

- technik rachunkowości

- technik BHP

- technik rolnik


Od roku 2018/2019 uruchamiamy w naszej placówce zupełną nowość w regionie kazimierskim - szkoły medyczne!

 

 

Zapraszamy!

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.