Nazwa: Niepubliczne Technikum dla Młodzieży im. Konstytucji 3-go Maja

Typ szkoły: szkoła średnia

Uwagi: Aby zostać słuchaczem Technikum dla Młodzieży należy mieć ukończone gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.


Nauka w Technikum trwa 4 lata. Zajęcia odbywają się w systemie dziennym - od poniedziałku do piątku zgodnie z opracowanym harmonogramem i mają charakter wykładów oraz ćwiczeń. Ukończenie szkoły zapewnia uczniowi uzyskanie średniego wykształcenia. W trakcie nauki uczeń może podejść do zewnętrznych egzaminów zawodowych w danych kwalifikacjach (zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia) Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych programów multimedialnych umożliwiają uczniom zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Atrakcyjne kierunki kształcenia pozwolą na uzyskanie intratnego zawodu, który stwarza szansę uzyskania dobrej pracy w kraju i za granicą. Szkoła organizuje zagraniczne wizyty studyjne celem poznania europejskiego rynku pracy oraz praktyki zawodowe u ewentualnych pracodawców lub w budynku szkoły.

Proponowane kierunki kształcenia: 

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.