1. Zasady naboru do klas pierwszych szkół zaocznych (Studium Policealne, Liceum Ogólnokształcące):

WYMAGANE DOKUMENTY:
-podanie o przyjęcie do szkoły (na druku przygotowanym przez szkołę);
-oryginał świadectwa ukończenia poprzedniej szkoły;
-dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie;
-numer PESEL.

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJĄ:
-kolejność zgłoszeń.

Zapisy

Zapraszamy!

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.