Przejdź do treści

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

  • Czas nauki: 2 lata (cztery semestry)
  • Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna!)
  • Nauka kończy się egzaminem zawodowym
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

ABSOLWENCI KIERUNKU MOGĄ PRACOWAĆ W

  • Prywatnych i państwowych gabinetach stomatologicznych

CZEGO UCZYMY?

Na kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA zdobędą państwo wiedzę o działalności gospodarczej w ochronie zdrowia, stanach zagrożenia życia i zdrowia, języku migowym, komunikacji personalnej i społecznej, propedeutyce stomatologicznej, anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu żucia, zasadach i technikach pracy w gabinecie stomatologicznym, działalności profilaktyczno-leczniczej higienistki stomatologicznej.

UPRAWNIENIA, KTÓRE UZYSKUJE ABSOLWENT

  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Więcej informacji: tel. 041 3520 039,  Facebook: https://facebook.com/centrum.skalbmierz/

Zapisy online na stronie: https://ceuskalbmierz.edu.pl/zapisy/

Tradycyjnie w sekretariacie szkoły Skalbmierz ul. Kanonijska 7, Podanie: https://ceuskalbmierz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/nsp.pdf