SZKOŁY MEDYCZNE

Badania rynku pracy w naszym środowisku lokalnym pokazują, że z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na pracowników w sektorze medycznym i opiekuńczym. Odpowiadając na potrzeby rynku pracy postanowiliśmy uruchomić (jako pierwsi w naszym regionie!) kierunki medyczne. Kierunki te uzyskały w ostatnich latach olbrzymią popularność – ich ukończenie daje możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu oraz perspektywę uzyskania ciekawej pracy!

W Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu kierunki o profilu medycznym prowadzone są w ramach szkół policealnych. Proponujemy państwu kształcenie w następujących zawodach medycznych i opiekuńczych:

  • OPIEKUN MEDYCZNY
  • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
  • TECHNIK FARMACEUTYCZNY
  • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
  • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
  • TECHNIK MASAŻYSTA
  • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Zapraszamy do nauki w naszych szkołach !