Przejdź do treści

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

  • Czas nauki: 2 lata (cztery semestry)
  • Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna!)
  • Nauka kończy się egzaminem zawodowym
  • Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym

ABSOLWENCI KIERUNKU MOGĄ PRACOWAĆ W

  • Domach pomocy społecznej
  • Domach dziecka, placówkach rehabilitacji, sanatoriach
  • Domach dziennego pobytu, szpitalach, klubach seniora
  • Pracowniach terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych

CZEGO UCZYMY?

Na kierunku terapeuta zajęciowy zdobędą państwo wiedzę m.in. o planowaniu indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, organizowaniu działań w zakresie terapii zajęciowej, dokumentowaniu, monitorowaniu i ocenianiu przebiegu procesu terapeutycznego, nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym.

UPRAWNIENIA, KTÓRE UZYSKUJE ABSOLWENT

  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie TERAPEUTA ZAJĘCIOWY wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej
  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Więcej informacji: tel. 041 3520 039,  Facebook: https://facebook.com/centrum.skalbmierz/

Zapisy online na stronie: https://ceuskalbmierz.edu.pl/zapisy/

Tradycyjnie w sekretariacie szkoły Skalbmierz ul. Kanonijska 7, Podanie: https://ceuskalbmierz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/nsp.pdf