Przejdź do treści

technik rolnik

nauka bezpłatna

co oferujemy?

Kwalifikacje:

  • ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej
  • ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
traktor

co potem?

siano

Nauka u nas daje możliwości :

  • zakupu ziemi rolnej
  • otrzymania dotacji w ramach programu “Młody Rolnik”
  • pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
  • prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego

REKRUTACJA:

Więcej informacji: tel. 041 3520 039,  Facebook: https://facebook.com/centrum.skalbmierz/

Zapisy online na stronie: https://ceuskalbmierz.edu.pl/zapisy/

Tradycyjnie w sekretariacie szkoły Skalbmierz ul. Kanonijska 7, Podanie: https://ceuskalbmierz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/tech.pdf

www.ceuskalbmierz.edu.pl