Przejdź do treści

TECHNIK WETERYNARII

Dzienne pięcioletnie technikum na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej (szkoła dla młodzieży), którego ukończenie umożliwia uzyskanie tytułu: technik weterynarii

Jeśli:

 • lubisz pomagać innym i dbać o ich dobro,
 • uwielbiasz zwierzęta,
 • jesteś osobą kontaktową, łatwo odnajdziesz się w pracy zespołowej,
 • dobrze radzisz sobie w sytuacjach stresowych i umiesz podejmować szybko decyzje,
 • nie wyobrażasz sobie pracy papierkowej przy biurku i marzą Ci się ciągle nowe wyzwania zawodowe.

Tu zdobędziesz umiejętności w zakresie

 • prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
 • wykonywanie zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń,
 • wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Technik weterynarii może pracować w

 • gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
 • laboratoriach weterynaryjnych,
 • ogrodach zoologicznych,
 • lecznicach dla zwierząt jako pomocnik lekarza weterynarii,
 • organach inspekcji weterynaryjnej,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • sklepach zoologicznych, na fermach przemysłowych oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Kwalifikacje zawodowe

ROL 11 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL 12 – Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

UWAGA! NAUKA BEZPŁATNA!

Więcej informacji: tel. 041 3520 039,  Facebook: https://facebook.com/centrum.skalbmierz/

Zapisy online na stronie: https://ceuskalbmierz.edu.pl/zapisy/

Tradycyjnie w sekretariacie szkoły Skalbmierz ul. Kanonijska 7, Podanie: https://ceuskalbmierz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/tech.pdf