TECHNIK INFORMATYK (351 203)

Uwaga! Od roku szkolnego 2019/2020 kierunek nie może być prowadzony w szkole policealnej!


Jest to kierunek skierowany do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z bardzo ogólnie pojętej informatyki. Celem kształcenia w zawodzie technika informatyka jest przygotowanie absolwenta do wykonania następujących zadań:

- montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

- wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;

- projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;

- programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;

- projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Uzyskane kwalifikacje na kierunku technik informatyk pozwolą słuchaczowi na m.in. założenie własnej działalności gospodarczej związanej z informatyką (serwis sprzętu komputerowego, programowanie itp.) lub podjęcie pracy w jednej z wielu firm informatycznych obecnych na polskim rynku pracy i szukających wykwalifikowanych kadr.


Co oferujemy?
 • Rekrutacja bez egzaminów wstępnych!
 • Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych
 • Program nauczania jest zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Czas nauki: 5 lat (10 semestrów) - Technikum dla Młodzieży (dzienna), w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (dla dorosłych)
 • W trakcie nauki słuchacz może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Zajęcia odbywają się:
  a) w systemie zaocznym w piątki (od 15.00 do 20.00) i soboty (od 8.00 do 16.00) - Szkoła Policealna

  b) w systemie dziennym od poniedziałku do piątku zgodnie z opracowanym planem zajęć - Technikum dla Młodzieży
 • ZA DARMO: zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji, legitymacja szkolna, materiały z zajęć przez Internet

Podsumowanie:

 

Zawód: TECHNIK INFORMATYK

 

Kwalifikacje PP 2019:

K1: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

komputerowych (egzamin pod koniec kl.3)

K2: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egzamin pod koniec I sem. ostatniego roku nauki)

 

Kwalifikacje PP 2017:

K1: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (EE.08.)

K2: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (EE.09.) 

  

1. Przykładowy program nauczania przedmiotów zawodowych dla Niepublicznego Technikum dla Młodzieży (szkoła dzienna) obowiązujący od 2017 roku:

* Uwaga! W szkole dziennej oprócz przedmiotów zawodowych realizowane są również przedmioty ogólnokształcące!

 


Zapraszamy !

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.