Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Kim jest opiekun medyczny, jaką pracę wykonuje i co należy do jego obowiązków? Jakie wykształcenie należy zdobyć, by pracować w tym zawodzie? Jakie perspektywy pracy ma osoba, która chce zostać opiekunem medycznym? 

Kim jest opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to osoba, która w profesjonalny sposób zajmuje się pomocą osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokojeniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Jego zadaniem jest rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych chorego. Oczywiście opiekunki i opiekunowie medyczni najczęściej zajmują się osobami starszymi chorymi, ale nie tylko. Służą pomocą osobom chorym w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Opiekun podejmuje kompleksową współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, tj. pomaga personelowi medycznemu podczas zabiegów pielęgnacyjnych.

Opiekunowie medyczni są włączeni w system opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to zawód zaufania publicznego. Z tego względu osoba wykonująca go, musi posiadać szereg cech predestynujących do tego zawodu. Są to m.in.: szczególna empatia, bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Niezmiernie ważne jest to, by opiekun był współczujący i chętny nieść pomoc choremu.

Co trzeba zrobić, aby pracować jako opiekun medyczny?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem* kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego można zdobyć tylko w dwusemestralnych szkołach policealnych, a na kierunek mogą zapisać się osoby posiadające wykształcenie średnie. Tego typu szkoły mogą prowadzić także kształcenie w zakresie wyodrębnionej w tym zawodzie kwalifikacji (świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym). Ukończenie szkoły daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nauka trwa rok i kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym przeprowadzanym w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu nie jest obowiązkowe, jednak aby uzyskać tytuł opiekuna medycznego i móc pracować w zawodzie, trzeba ten egzamin zdać. Absolwent otrzymuje świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uzyskany dyplom upoważnia go do pracy zarówno w kraju, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

W skład programu nauczania wchodzą następujące zagadnienia:

  • metody i techniki terapii zajęciowej (socjoterapii, ergoterapii, arteterapii),
  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku, pomoc podopiecznym w zaspokajaniu ich potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych,
  • pomoc i udzielanie wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej,
  • świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych wobec chorych,
  • asystowanie personelowi medycznemu podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Aby zostać opiekunem medycznym, trzeba ukończyć roczną szkołę policealną albo kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdać egzamin zawodowy.

Co wchodzi w zakres obowiązków opiekunka medycznego?

Opiekun medyczny zajmuje się pacjentami, dlatego odgrywa bardzo ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Do głównych zadań osoby wykonującej ten zawód należą m.in.: rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych, wykonywanie zabiegów higienicznych, współpraca z pielęgniarką w zakresie realizowania planu opieki nad pacjentami niesamodzielnymi, pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Opiekunowie medyczni mogą także aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia swojej samodzielności życiowej

Kwalifikacje zawodowe uzyskane w szkole nie dają możliwości wykonywania czynności pielęgniarskich. Celem opiekuna jest odciążenie pielęgniarki i pomoc w podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb pacjenta. Opiekun medyczny działa na zlecenie pielęgniarki, ale część czynności może wykonywać samodzielnie, bez  zlecenia.

Perspektywy pracy

Osoby posiadające tytuł opiekuna medycznego mogą podjąć pracę w wielu miejscach, tj. szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, domach i ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych, hospicjach i sanatoriach. Mogą oni także pracować w domach pacjentów, świadcząc opiekę indywidualną.

Bardzo często opiekunowie medyczni wyjeżdżają za granicę – głównie do Niemiec i Anglii, by tam opiekować się pacjentami w ich własnych domach. Zarobki są o wiele wyższe niż w Polsce, dlatego jest to rozwiązanie, z którego korzysta wiele osób. Na rynku istnieją nawet firmy świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy opiekunów medycznych za granicą. Firmy tego typu poszukują i przygotowują kandydatów do pracy oraz zapewniają im legalną i bezpieczną formę współpracy, a także organizują pobyt i zamieszkanie na terenie danego kraju. Osoby wyjeżdżające mogą liczyć na: atrakcyjne zarobki, sprawdzone oferty pracy, opłacenie składek ZUS, pakiet ubezpieczeń zdrowotnych, organizację transportu, szkolenia językowe i wsparcie. Długość wyjazdów do pracy w charakterze opiekuna medycznego może być różna, w zależności od możliwości danej osoby.

Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu zapewnia kształcenie na najwyższym poziomie. Nasze pracownie są wyposażone w profesjonalny sprzęt do nauki zawodu.

Zapraszamy do nauki w naszej szkole.