Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Technik rolnik dla młodzieży

Technik rolnik dla młodzieży

Drodzy uczniowie specjalnie dla was otwieramy nowy kierunek!
❗❗!!!Technik rolnik!!!!❗❗
Technik rolnik prowadzi prace związane z uprawą roślin, nasiennictwem, produkcją roślin, a także hodowlą zwierząt gospodarskich. Uczeń będzie przygotowany do prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej, podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego. Po ukończeniu może pracować w gospodarstwach rolnych, ma też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.
Uczniowie na kierunku technik rolnik przystępują do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach:
– ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
– ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
Zapraszamy przyszłych absolwentów szkół podstawowych!!
Skalbmierz ul. Kanonijska 7
tel. 413520039